Páxina para editar Pechblenda (Paula Pin), Hackteria (Marc Dusseiller) e o BioHacklab rural das Chozas (Beka Iglesias, residente temporal, e Javier Palacios)

Os contidos son un work-in-progress e irán editandose progresivamente. Xirarán en torno á biotecnoloxía e biohacking.

Cápsulas sobre cultivo de espirulina (alga con grandes propiedades nutritivas e empregada tamén en procesos de fitodepuración e bio-diesel) e inoculación de setas luminiscentes Panellus Stipticus (serán empregadas como sinalizador luminoso nas Chozas e tamén poden ser integradas en bioconstrucción)

+ Info aquí sobre as cápsulas

+ Hackteria - Open Source Biological Art

+ Pechblenda Lab - lab0rat0rio experimentaci0n bio-electr0-química

The BioTrans Lab is getting ready (messy)

primeiro día :

estamos a espera de receber a Espirulina, mentres estamos a facer alguma proba que continúa o experimento que xunto con MArc comezamos apos do THF en Pechblenda.

nese momento experimentamos con TiO2 para a través do fenómeno da fotocatálisi limpar a auga de microorganismos/ bacterias. a fotocatálise e un fenómeno que travalha a partir da incidencia de fotons de luz no material semiconductor TiO2. A reaccción redox que deriva desa interacción vai dar como resultado a xeración de radicais libres (*OH); estes son extremadamente reactivos e poderán descompoñer os carbohidratos e microorganismos/ bacterias que estean presentes no Auga.

segundo día:

Os materiais Semiconductores son muy , solar energy can be used to carry out chemical reactions including H2 fuel generation from water.

This Photocatalysis is really working!

After 24h

After 65h

Starting the Kilju

http://youtu.be/sDwGKeXojjM

Fbook instructions on making the Kilju

3rd día:

Spiiiiiirulina arrived!

More notes on About TiO2 on the Hackteria Wiki

Testing the glowing mushrooms… more about GlowShrooms on Hackteria Wiki

sharing some ideas about simple homemade distilleries

Working with pornotopedia and remote body sensors/transducers

Related Links to other nodes

Other Herb-geeks in Finland / Latvia

http://www.pixelache.ac/herbologies-foraging-networks/

http://transartsch.blogspot.com.es/

http://herbologies-foraging.net/

Open Source DIY Sex Toys

http://www.comingle.io/

http://www.huffingtonpost.com/2014/02/27/electric-eel-condom_n_4868507.html

DIY Vibrators by Effi

http://www.effi.me/index.php?/workshops/diy4diy/

some other sensors

http://www.instructables.com/id/Stickytape-Sensors/

Workshopology from Köln Robot Geeks

http://hackteria.org/media/molecularwurstmachine-documentation-of-the-softbots-workshop-biotehna-lj/

DIY Microscopes and the BioElectronic Arts Book

Just the chapter on building a DIY microscope

http://hackteria.org/wp-content/uploads/2013/05/hm3-hackteria-pages.pdf

or the full book

https://dl.dropboxusercontent.com/u/6072669/inhalt_bioelectronics_final_greenpages_o.pdf

Swiss Mechatronic Art Society and DIY makeaways

http://mechatronicart.ch/diymakeaway/

artropocode/biotranslab-openscience.txt · Última modificación: 2014/09/22 23:31 por biotranslab
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Run by Debian Driven by DokuWiki