artropocode:manual edición wiki

Olá a todxs!

Este dokuwiki cedido por GPUL, grupo de linuxerxs da Universidade de Coruña, é o espazo que temos habilitado para documentar as propostas con texto, imaxes e links externos ou internos.

Como podedes ver,(ao darlle a editar páxina), hai uns botóns que facilitan a tarefa de formatar o texto, incluir links ou imaxes.Podedes facer todo iso de xeito gráfico.

Aquí fica un link á sintaxe para quen queira facer algo máis específico:

https://www.dokuwiki.org/wiki:syntax

Xa están creadas as subpáxinas correspondentes aos primeiros nós, pero fica tamén aquí o link a como crear unha subpáxina por se nalgún momento lle xurdira a necesidade a alguén.

https://www.dokuwiki.org/es:page

Hola a todxs!

Este dokuwiki cedido por GPUL, grupo de linuxerxs de Universidade da Coruña, es el espacio que tenemos habilitado para documentar las propuestas con texto, imágenes y links externos o internos. Como podéis ver,(al darle a editar página), hay unos botones que facilitan la tarea de formatar el texto, incluir links o imágenes. Podéis hacer todo eso de manera gráfica.

Aquí queda un link a la sintaxis para quien quiera hacer algo más específico:

https://www.dokuwiki.org/wiki:syntax

Ya están creadas las subpáginas correspondientes a los primeros nodos, pero queda también aquí el link a como crear una subpágina por si en algún momento le surgiera la necesidad a alguien.

https://www.dokuwiki.org/es:page

artropocode/manual_edicion_wiki.txt · Última modificación: 2014/07/23 00:37 por artropocode
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Run by Debian Driven by DokuWiki